Szanowni Państwo,

Czerniewice, 25.05.2018 r.

Spółka działająca pod firmą DOMIKON spółka z o.o. z siedzibą w Czerniewicach, ul. Parkowa 2  uprzejmie informuje, iż od 25 maja 2018 roku w działalności jednostki ma zastosowanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str.1).

W związku z tym informuję Państwa o zasadach przetwarzania danych osobowych w  DOMIKON spółka z o.o. z siedzibą w Czerniewicach:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest DOMIKON spółka z o.o. z siedzibą w Czerniewicach, ul. Parkowa 2.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w osobie radcy prawnego Beaty Janik, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod numerem telefonu 512 - 446 - 619 lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany w punkcie 1.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z korzystaniem z usług DOMIKON spółka z o.o. z siedzibą w Czerniewicach tj. budową domów energooszczędnych i na podstawie:
  a) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202),
  b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), - art. 6, ust. 1, pkt. B,
  c) Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., 1000),
  d) udzielonej zgody.
 4. Dane mogą zostać udostępnione: naszym partnerom, czyli przedsiębiorcom i osobom współpracującym, z którymi współpracujemy wykonując zawartą umowę budową na wybudowanie domu energooszczędnego. Do danych mogą też mieć dostęp nasi współpracownicy (podmioty przetwarzające) tj. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, likwidatorzy szkód, wykonawcy usług w ramach likwidacji szkód a także organy i instytucje publiczne na podstawie złożonego przez nie wniosku zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane w okresie 10 lat od momentu zaprzestania korzystania z usług DOMIKON spółka z o.o. w Czerniewicach ( art. 17, pkt.1, ust. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. i jeśli nie powstały żadne zobowiązania wobec w/w placówki – art. 17, pkt. 3, ust. e - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.)
 7. Państwa dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.
 8. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia (art.17 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.) lub ograniczenia przetwarzania (art. 18 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.), prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania ( art.21 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.), a także prawo do przenoszenia danych ( art.20 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.).
 9. Przysługuje Państwu również prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem ww. danych do organu właściwego ds. ochrony danych osobowych.
 10. Podanie danych osobowych, innych niż wynikających z przepisów prawa, jest dobrowolne.
 11. Na terenie budynków administracyjnych Spółki zainstalowany jest monitoring (kamery). Celami zainstalowanego monitoringu jest zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenie Spółki, ustalenie sprawców czynów nagannych, wyjaśnienie sytuacji konfliktowych oraz zachowania w tajemnicy informacji.
 12. Podanie przez Państwa danych osobowych w trakcie załatwiania spraw jest dobrowolne, ale bez ich podania nie będzie możliwości skorzystania z usług DOMIKON spółka z o.o. w Czerniewicach.

Prezes Zarządu
Anna Wysocka

Wybierz Domy Domikon

unikalna konstrukcja i ennergooszczędne rozwiązania