Szanujemy Państwa prawo do prywatności.

Niniejsza Polityka prywatności firmy DOMIKON określa politykę dotyczącą ochrony danych osobowych prowadzoną przez DOMIKON  (zwanego dalej „firma” lub „my”) w związku z korzystaniem przez Użytkownika ze strony internetowej https://www.domikon.pl (zwanym dalej „strona” lub „strony”), , a także wszelkich innych usług, które są regulowane na mocy niniejszej Polityki prywatności (łącznie „Usługi”).

DOMIKON szanuje prywatność Użytkownika i zobowiązuje się do zapewnienia ochrony danych Użytkownika.

Niniejsza Polityka prywatności ujawnia informacje, które gromadzimy za pośrednictwem Usług, a także sposoby, w jakie przetwarzamy, udostępniamy i zabezpieczamy takie informacje. Niniejsza Polityka prywatności przedstawia również możliwości, jakimi dysponuje Użytkownik w tym zakresie. Niniejsza Polityka prywatności ujawnia również oddzielnie, w jaki sposób gromadzimy, przetwarzamy, udostępniamy i zabezpieczamy informacje zebrane za pośrednictwem naszej strony internetowej.

O ile nie wskazano inaczej w niniejszym dokumencie niniejsza Polityka odnosi się tylko do informacji zgromadzonych za pośrednictwem Usług i nie dotyczy danych zgromadzonych poza Usługami.

Każdy, kto odwiedza stronę, przegląda ją, ściąga  lub korzysta z nich w jakikolwiek inny sposób („Użytkownik”) jest objęty zasadami niniejszej Polityki. Przed zatwierdzeniem jakichkolwiek informacji dotyczących użytkowania strony, należy zapoznać się z niniejszą Polityką. Korzystanie ze strony , w tym podanie jakichkolwiek danych osobowych, oznacza akceptację zasad i reguł zawartych w niniejszej Polityce i zgodę na przesłanie swoich danych i na przetwarzanie tych danych. Jeśli Użytkownik nie zgadza się z zasadami zawartymi w niniejszej Polityce, nie jest uprawniony do korzystania ze strony.


A. Dane osobowe pozyskiwane od osób prywatnych

Możemy pozyskać i przechowywać wszelkie informacje wprowadzane przez Użytkownika za pośrednictwem strony , które pozwolą nam zidentyfikować Użytkownika, skontaktować się z nim lub ustalić tożsamość innych osób prywatnych. Te informacje to tzw. dane osobowe (Personally Identifiable Information, „PII”). Dane osobowe, które Użytkownik udostępnia firmie Domikon, będą wykorzystywane wyłącznie zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki.

Oto przykłady danych osobowych, o których podanie możemy zwrócić się do Użytkownika:

 • Numer telefonu komórkowego Użytkownika lub jego numer IMEI (międzynarodowy numer identyfikacyjny telefonu komórkowego);
 • Adres email Użytkownika;
 • Adres domowy lub miejsca pracy Użytkownika, ewentualnie inne dane kontaktowe;
 • Wszelkie inne dane osobowe podawane przez Użytkownika na temat swój i innych osób, przy wysyłaniu nam maila, kontaktowaniu się z obsługą klienta lub komunikowaniu z nami w jakikolwiek inny sposób;
 • Inne informacje, które Użytkownik może nam udostępnić, chcąc uzyskać dostęp do bezpłatnych informacji, wziąć udział w loterii lub konkursie albo zadać nam pytanie.

B. Dane nieosobowe

Od czasu do czasu możemy poprosić Użytkownika o dostarczenie nam lub zezwolenie nam na gromadzenie danych nieosobowych, czyli danych, które same w sobie nie umożliwiają identyfikacji Użytkownika, jak imię, data urodzin, kod pocztowy, informacje demograficzne lub informacje dotyczące lokalizacji. Te dane nieosobowe mogą również obejmować dokładną lokalizację GPS, o ile Użytkownik zezwoli usłudze na zbieranie takich informacji, lub ogólną lokalizację, jak miasto, region i państwo, w którym przebywa Użytkownik podczas pobierania Aplikacji. Czasami firma DOMIKON  dokonuje agregacji lub anonimizacji danych osobowych, tak by uzyskać dane nieosobowe, które nie mają służyć identyfikacji konkretnego użytkownika.

C. Informacje gromadzone elektronicznie w sposób pasywny

My możemy automatycznie gromadzić niektóre rodzaje informacji pasywnych podczas korzystania przez Użytkownika ze strony My  możemy również gromadzić informacje użytkowe dotyczące strony, częstotliwość korzystania z niej przez Użytkowników, adresy odwiedzonych stron, odwiedzone formularze i ekrany, statusy sesji ładowania i podobne dane związane ze stroną. Dane te są wykorzystywane w celu  analizowania jakości naszych usług i ich ulepszania, w celach diagnostycznych, w tym z myślą o ulepszaniu pomocy dla Użytkowników, a także mogą być wykorzystywane do celów statystycznych.


Jak korzystamy z informacji:

Informacje o Użytkowniku mogą nam posłużyć m.in.:

 • do nieograniczonej komunikacji z Użytkownikiem, w tym odpowiadania na pytania i komentarze lub uzyskiwania informacji zwrotnych dotyczących naszej firmy, reklamodawców lub partnerów;
 • dla celów reklamowych i promocyjnych firmy Domikon  albo aby udzielać Użytkownikowi informacji o produktach i usługach;
 • aby dostarczać Użytkownikowi zindywidualizowane reklamy i oferty);
 • aby udzielać naszym reklamodawcom informacji związanych z korzystaniem z usług i ułatwiać im realizację zamówień, które Użytkownik mógł złożyć u reklamodawcy lub partnera;
 • aby informować Użytkownika na bieżąco o zmianach w dostępnych funkcjach lub o nowych usługach oferowanych przez firmę Domikon;
 • aby indywidualizować, personalizować, analizować, oceniać, dopasowywać i ulepszać stronę tak, aby wychodziły naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom Użytkownika, firmy Domikon, jej współpracowników, reklamodawców lub partnerów;
 • aby zanonimizować lub zagregować dane osobowe na różne potrzeby jak analizy rynku, analizy przepływu, raporty i inna dokumentacja do użytku wewnętrznego;
 • aby czuwać nad właściwą realizacją umów zawartych z Użytkownikiem, przeciwdziałać oszustwom i innym zakazanym lub nielegalnym działaniom oraz, ogólnie, by dbać o to, by firma działała w zgodzie z obowiązującym prawem;

Dostawcy usług

Możemy udostępniać dane osobowe Użytkowników firmom trzecim świadczącym usługi na naszą rzecz. Może chodzić np. o dostawców materiałów, outsourcing obsługi klienta i wsparcia technicznego, marketerów i dostawców poczty elektronicznej czy innych dostawców usług, którzy wspomagają nas w dostarczaniu naszym Użytkownikom naszych usług. W umowach, które zawieramy z takimi firmami trzecimi, wymagamy ochrony danych osobowych Użytkowników.

Zbycie przedsiębiorstwa

Informacje mogą zostać przekazane lub udostępnione w ramach wszelkiego rodzaju operacji fuzji, przejęcia bądź sprzedaży części lub całości udziałów firmy Domikon lub przekazania strony innemu dostawcy. Ponadto w przypadku – bardzo mało prawdopodobnego – wydarzenia jak niewypłacalność, bankructwo lub oddanie pod nadzór syndyka, dane osobowe Użytkowników również mogą zostać przekazane jako aktywa biznesowe.

Ochrona Domikon i innych

Możemy sprawdzać dane osobowe i korespondencję Użytkownika, kontrolować ją bądź udostępniać w następujących celach: (i) aby działać zgodnie z obowiązującym prawem i odpowiadać na wezwania organów ścigania i władz sądowych; (ii) aby chronić prawa i własność firmy, naszych agentów, naszych klientów i innych osób, w tym egzekwować wywiązywanie się z zawartych umów, postanowień polityk prywatności i warunków użytkowania; a także (iii) aby reagować na sytuacje nagłe.

Dane nieosobowe; zagregowane dane osobowe oraz dane uzyskane drogą pasywną

Możemy udostępniać firmom trzecim dane nieosobowe i zagregowane dane osobowe niemające na celu umożliwienia zidentyfikowania Użytkownika bądź informacje uzyskane drogą pasywną, z wyjątkiem pasywnego uzyskania dokładnej lokalizacji, jak wyjaśniono poniżej.

Dane finansowe

Domikon nie zbiera, nie przechowuje ani nie zatrzymuje w żaden inny sposób danych dotyczących karty kredytowej, konta bankowego ani innych tego rodzaju danych finansowych.

Dostęp do danych osobowych i ich zmiana przez Użytkownika

Zapraszamy do kontaktu Użytkowników, którzy potrzebują wsparcia w zmianie lub usunięciu swoich danych osobowych. Ze względów prawnych, rachunkowych lub zapobiegania oszustwom możemy być zobowiązani do przechowywania niektórych danych osobowych przez określony czas.


Informacje gromadzone na naszych stronach internetowych

Gdy Użytkownik odwiedza nasze strony internetowe, możemy gromadzić określone informacje na jego temat. Informacje te dzielą się na dwie kategorie: (A) dane osobowe, które Użytkownik podaje nam dobrowolnie przy logowaniu na nasze strony internetowe oraz (B) informacje pochodzące ze śledzenia ruchu użytkownika na naszych stronach. Możemy ujawnić informacje, które Użytkownik nam podaje za pośrednictwem strony internetowej.

A. Dane osobowe podane przez Użytkownika

Możemy zatrzymać i wykorzystać do celów naszej działalności dane osobowe (i wszelkie inne informacje), które Użytkownik nam podaje. Przykładowo, jeśli Użytkownik poda nam swój adres e-mail lub weźmie udział w organizowanej przez nas loterii, możemy przesyłać mu oferty lub biuletyny reklamowe za pośrednictwem różnych kanałów komunikacji online i offline. Zapewnimy Użytkownikowi możliwość rezygnacji z otrzymywania tej korespondencji. Dotyczy to także informacji, które Użytkownik publikuje na naszej stronie internetowej (na przykład gdy oferujemy możliwość publikacji na forum).

B. Zasady śledzenia i wykorzystania plików cookie na naszych stronach internetowych

Możemy korzystać z technologii do śledzenia, jak Użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej, aby dopasować ją jak najlepiej do ich potrzeb. Możemy np. posługiwać się technologiami pozwalającymi wyświetlać Użytkownikowi reklamę, kiedy odwiedza naszą stronę lub inne witryny internetowe. Często wiąże się to z użyciem plików cookies, zwanych też ciasteczkami.

Cookies to małe, pojedyncze fragmenty kodu przechowywane na komputerze Użytkownika. Dzięki nim Użytkownikowi łatwiej jest przemieszczać się po naszej witrynie, a nam – sprawić, by była możliwie jak najbardziej funkcjonalna i bezpieczna dla odwiedzających. Możemy korzystać zarówno z cookies sesyjnych (które znikają po zamknięciu przeglądarki), jak i stałych (pozostają na komputerze Użytkownika do chwili, aż je wykasuje).

Możemy korzystać zarówno z ciasteczek zgromadzonych przez siebie, jak i z ciasteczek przechowywanych przez sprzedawców będących firmami trzecimi. Ogólnie rzecz biorąc, pliki cookies wykorzystują dane nieosobowe, aby pomóc reklamodawcom tak dopasować swój przekaz, by – na podstawie zainteresowań Użytkowników – jak najcelniej trafiał w ich potrzeby. Mogą zostać użyte do indywidualizowania na potrzeby Użytkowników treści zarówno naszej witryny, jak i innych stron, które Użytkownicy dopiero odwiedzą. Pliki cookie mogą zapisywać informacje takie jak rodzaj używanej przeglądarki, model systemu operacyjnego, dotychczas odwiedzone strony, czas wizyt, obejrzana zawartość i inne dane związane z użytkowaniem Internetu. Możemy także posługiwać się cookies, by automatycznie zbierać informacje o komputerze Użytkownika, kiedy odwiedza nasze strony internetowe, i automatycznie zachować je w plikach logowych. Mogą to być informacje takie jak rodzaj przeglądarki, system operacyjny, strona internetowa, z której Użytkownik przeszedł na naszą witrynę czy adres IP (Internet Protocol) Użytkownika.


Istotne kwestie dotyczące udostępniania informacji, polityka firmy i dane kontaktowe

A. Linki do stron firm trzecich

Usługi mogą zawierać linki do stron internetowych lub aplikacji firm trzecich. Użytkownik powinien mieć na uwadze, że Domikon nie jest w stanie kontrolować praktyk zbierania danych za pośrednictwem stron lub aplikacji firm trzecich, które mogą różnić się od zasad firmy i że nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności. Zachęcamy do starannego zapoznania się z zasadami dotyczącymi prywatności i regulaminami takich stron i aplikacji przed udostępnieniem im jakichkolwiek danych.

B. Bezpieczeństwo danych

Korzystamy z całej gamy przyjętych w branży narzędzi i środków służących do ochrony danych Użytkownika i naszych systemów przed nieuprawnionym dostępem i ujawnieniem informacji. Domikon nie ma jednak kontroli nad bezpieczeństwem innych stron internetowych, które Użytkownik może odwiedzić.
Firmie Domikon zależy na tym, by Użytkownik czuł się pewnie, korzystając ze strony. Nie ma jednak systemów całkowicie bezpiecznych. Dlatego też mimo że podejmujemy standardowe działania przyjęte w branży, które mają na celu zabezpieczenie danych Użytkownika, to nie możemy zagwarantować, a Użytkownik nie powinien zakładać, że jego dane, w tym dotyczące korzystania z Usług, oraz inne informacje, pozostaną zawsze bezpieczne.

C. Zmiany w Polityce prywatności

Niniejsze zasady mogą podlegać bieżącym zmianom celem ich dostosowania do zmian w naszej praktyce działania. O zmianie w zasadach niniejszej Polityki powiadomimy Użytkownika za pośrednictwem wyraźnie widocznej informacji na naszej stronie internetowej lub za pośrednictwem aplikacji, e-mailem lub w inny sposób przyjęty zwykle przy przykazywaniu takich powiadomień, z zastrzeżeniem, że istotne zmiany wejdą w życie trzydzieści (30) dni (lub w dłuższym wyznaczonym przez nas terminie) po publikacji takiego powiadomienia. Dalszy dostęp do strony oznacza zgodę Użytkownika na obowiązywanie zmienionych Zasad. W przypadku niezgody Użytkownika na obowiązywanie i przestrzeganie zmienionych Zasad, dalsze zobowiązania Domikon lub jej odpowiedzialność z tytułu niniejszej Umowy wygasa, a Użytkownik nie jest uprawniony do żadnego odszkodowania ani innej płatności, środka naprawczego ani odwoławczego.

D. Kontakt z nami

Wszelkie pytania dotyczące ogólnego działania Domikon, niniejszej Polityki lub Usług prosimy kierować na adres  domikon@domikon.pl

E. Wyłączenie praw firm trzecich

Niniejsza Polityka prywatności nie udziela żadnych praw firmom trzecim.


Wszystkie treści materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym serwisie są własnością naszej firmy. Są chronione prawem autorskim, które przysługuje DOMIKON.

Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność DOMIKON i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631). Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody DOMIKON. Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa cywilnego.

Właściciel serwisu dokłada starań, aby publikowane w tym serwisie treści były rzetelne i pomocne, jednakże nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki działań podejmowanych w oparciu o te treści. W naszym serwisie umieszczone są łącza (linki) do innych serwisów internetowych. Informujemy, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treści zawarte w innych serwisach. Kopiowanie zawartości serwisu lub jej części bez pisemnej zgody właścicieli serwisu jest zabronione.

Materiały zawarte na niniejszej stronie mogą być wykorzystywane lub rozpowszechniane jedynie w celach informacyjnych oraz wyłącznie z notą o prawach autorskich oraz ze wskazaniem źródła informacji.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Autor i wydawca serwisu domikon.pl nie biorą odpowiedzialności za decyzje podjęte pod wpływem informacji zawartych na tej stronie. Nazwy, marki handlowe oraz loga pojawiające się na stronach domikon.pl są wykorzystywane w celach informacyjnych.

Wybierz Domy Domikon

unikalna konstrukcja i ennergooszczędne rozwiązania