Ze względu na obecną sytuację panującą w kraju Targi Budowa Domu w Warszawie, Łodzi i Wrocławiu odbędą się w nowym terminie. O nowym terminie poinformujemy wkrótce.


Wybierz Domy Domikon

unikalna konstrukcja i ennergooszczędne rozwiązania