W miniony piątek odbyło się uroczyste otwarcie parku wraz z obiektami starej gminnej spółdzielni oraz zabytkowej dzwonnicy z XVIII w. 😀 Prace budowlane obu obiektów zostały wykonane przez firmę Domikon. 🏠W uroczystościach udział wzięli między innymi przedstawiciele władz samorządowych powiatu tomaszowskiego: Mariusz Węgrzynowski – Starosta Powiatu Tomaszowskiego, Leszek Ogórek – Wicestarosta Powiatu, Michał Czechowicz – członek Zarządu Powiatu Tomaszowskiego oraz Waldemar Buda- Minister Funduszy i Polityki Regionalnej i Włodzimierz Bernacki- Wiceminister Oświaty. 💚 W uroczystym przecięciu wstęgi brali oczywiście udział Anna i Zbigniew Wysoccy- właściciele firmy DOMIKON.


Wybierz Domy Domikon

unikalna konstrukcja i ennergooszczędne rozwiązania