Rewitalizacja terenu byłej Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Czerniewicach.

Projekt dofinansowany z dotacji unijnych dla gminy Czerniewice  pod nazwą „Stworzenie przyjaznej przestrzeni publicznej w miejscowości Czerniewice, z wykorzystaniem zespołu obiektów starej gminnej spółdzielni, jako głównego miejsca integracji mieszkańców gminy”.

Prace jakie zostały wykonane to m.in

  • przebudowa budynku dawnej rozlewni z zachowaniem charakterystyki obiektu;
  • rozbudowa obiektu garażowego;
  • poprawa spójności estetycznej;
  • wytyczenie nowej drogi dojazdowej wraz ze stanowiskami postojowymi dla użytkowników terenu i alejek;
  • poszerzenie oferty sportowo-rekreacyjnej
  • nasadzenie roślinności ozdobnej i ustawienie elementów małej architektury
  • budowa oświetlenia terenu.

 


ZDJĘCIA Z BUDOWY

ZOBACZ, JAK POWSTAWAŁ TEN OBIEKT

Wybierz Domy Domikon

unikalna konstrukcja i ennergooszczędne rozwiązania