Aby rozpocząć budowę swojego wymarzonego domu trzeba się przygotować. Poniżej podstawowe informację w przebiegu całego procesu.

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest uchwalany przez Radę Gminy i określa m.in. czy na danym terenie dopuszczalna jest zabudowa jednorodzinna, jaka jest dopuszczalna powierzchnia zabudowy, linie zabudowy i gabaryty obiektów, itp. Z MPZP dowiemy się również o szczególnych warunkach zabudowy terenu, np. o zakazie zabudowy wynikającym chociażby z potrzeb ochrony środowiska. Z MPZP możemy zapoznać się w najbliższym urzędzie gminy lub w niektórych przypadkach drogą internetową. Jeżeli nie ma PZP to warto wystąpić do właściwych organów z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Taki właściwy organ to wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Może się okazać, że dana działka nie spełnia wymagań określonych przepisami prawa i nie będzie można na niej nic pobudować.

2. Mapa d/c projektowych zamówiona u geodety.

3. Wrysowanie projektu w mapy u architekta lub wykonanie projektu indywidualnego.

4. Warunki przyłączenia do sieci- woda, kanalizacja, prąd, gaz- o wydanie warunków technicznych przyłączy należy wystąpić do odpowiednich instytucji.

5. Oświadczenie o połączeniu działki z drogą publiczną – wydawane przez zarządcę drogi
6. Opinia geologiczna – wydawana przez geologa
7.  Z projektem budowlanym przygotowanym przez architekta (w przypadku wykonania projektu indywidualnego) lub projektem gotowym wrysowanym w mapy oraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę udajemy się do Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego. Po uzyskaniu pozwolenia należy również powiadomić Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dołączając informację o wyborze kierownika budowy- musi to być osoba uprawniona do wykonywania jego obowiązków.

 

Wybierz Domy Domikon

unikalna konstrukcja i ennergooszczędne rozwiązania