Dom energooszczędny to najogólniej mówiąc taki, do którego eksploatacji potrzeba mniej energii niż w odpowiadającym mu wielkością budynku standardowym.

Obecnie większość domów energooszczędnych posadawia się na płycie fundamentowej – to rozwiązanie umożliwia bowiem kompleksowe otulenie konstrukcji izolacją cieplną ze wszystkich stron

Trudne warunki gruntowe

Żelbetowa płyta fundamentowa może się okazać ekonomicznym rozwiązaniem zwłaszcza w trudnych warunkach gruntowo-wodnych: na gruntach wysadzinowych, na niejednorodnym gruncie o niewielkiej nośności lub na gruncie, na którym występuje wysoki poziom wody gruntowej.
Płyta fundamentowa zapewnia równomierne przekazywanie obciążeń, a tym samym mniejsze osiadanie. Dlatego też jest korzystnym wyborem dla gruntów o słabej nośności.

Rozwiązanie to pozwala uniknąć częstych błędów, które spotykane są podczas wznoszenia ław i ścian fundamentowych, np. podczas układania izolacji.
Stanowią idealne rozwiązanie pod dom energooszczędny dzięki wysokiej izolacyjności i możliwości uniknięcia mostków termicznych.

Płyta fundamentowa to obecnie najlepsze rozwiązanie uwzględniające właściwą izolację termiczną. Nawet najbardziej zaizolowana podłoga na gruncie, nie może się równać z jednolitym fundamentem płytowym. Brak mostków termicznym wynika przede wszystkim z ciągłości izolacji cieplnej.

Wybierz Domy Domikon

unikalna konstrukcja i ennergooszczędne rozwiązania