Wzrastające ceny energii oraz koszty ogrzewania domów sprawiają, że inwestorzy poszukują innowacyjnych technologii umożliwiających obniżenie tych wydatków. Odpowiedzią na tego typu zapotrzebowanie są domy energooszczędne.

Dom energooszczędny pozwoli Ci zaoszczędzić pieniądze poprzez zdecydowanie mniejsze zużycie energii. Mówiąc najprościej dom energooszczędny to taki, który zużywa mało energii – przede wszystkim na ogrzanie pomieszczeń.

 

 

Dom energooszczędny to budynek, którego zapotrzebowanie na energię, niezbędną do ogrzania i wentylacji jest niższe niż tradycyjnym domu. Najczęściej przyjmuje się, że energooszczędny budynek nie powinien zużywać więcej niż 70 kWh/m2/rok, choć w programie dopłat do budownictwa energooszczędnego NFOŚ określił górną granicę zużycia energii na 40 kWh/m2/rok.  Domy Domikon mają zapotrzebowanie zużycia energii -40 kWh/m2/rok.

Dom energooszczędny i współczynniki U

O tym, ile ciepła ucieka przez poszczególne przegrody zewnętrzne mówi ich współczynnik przenikania ciepła U. Stopień izolacyjności jest wyrażany przez współczynnik przenikania ciepła U – im jest on niższy, tym mniejsza jest ucieczka ciepła przez przegrodę. Wybierając poszczególne rozwiązania i materiały warto więc zadbać, aby przegrody domu (ściany, dach, podłoga) były jak najcieplejsze. Przegrody te muszą skutecznie chronić przed chłodem zewnętrznych i stratami ciepła z budynku.
Przyjmuje się w domu energooszczędnym współczynnik U ścian nie powinien przekraczać0,2 W/(m²·K). Ściany zewnętrzne w domach Domikon mają współczynnik 0,15 W/(m²·K). Zalecana wartość współczynnika U dla podłogi na gruncie oraz dachu również powinna wynosić nie więcej niż 0,2 W/(m²·K). Domy Domikon mają właśnie taki współczynnik. Nowe warunki techniczne zakładają jednak, że dach nowo budowanego domu od 2021 r. nie będzie mógł mieć współczynnika U przekraczającego 0,15 W/(m²·K). Takie jak firma Domikon już posiada. Im więc przegrody będą cieplejsze, tym lepiej.

Niezwykle istotna jest staranność wykonania warstwy izolacyjnej, która pozwoli ograniczyć występowanie mostków termicznych. Grubość izolacji, jaką musimy zastosować, żeby to osiągnąć, zależy od jej rodzaju. Przewodność cieplną każdego materiału budowlanego można opisać podając jego współczynnik przewodzenia ciepła λ (lambda). Jest to co innego, niż współczynnik przenikania ciepła U i nie należy ich mylić. Wartość współczynnika przewodności cieplnej λ jest charakterystyczna dla danego materiału, niemal niezależnie od jego grubości. Podawana jest w W/(m·K). Im mniejsza jest wartość λ, tym materiał słabiej przewodzi ciepło, zatem użyty na przegrodę w budynku lepiej zapobiega jego stratom. Podsumowując, współczynnik λ informuje nas, jaką ochronę cieplną zapewnia dany materiał, a współczynnik U charakteryzuje izolacyjność całej przegrody. Dwie ściany wykonane z tego samego materiału, o identycznym współczynniku λ, będą miały inny współczynnik U, jeśli będąróżnej grubości. Im niższe wartości obu współczynników, tym łatwiej możemy uzyskać komfort cieplny, zaoszczędzić energię i pieniądze. Natomiast jeżeli dwie ściany będą zbudowane z różnych materiałów to cieńsza ściana może mieć lepszy współczynnik U jeżeli materiały będą miały lepszy współczynnik λ.

Firma Domikon stosuje wełnę mineralną twardą na elewacji aby zadbać o najwyższy komfort i zdrowie domowników.  Wełna zapewnia idealny mikroklimat i cyrkulację wilgoci. W odróżnieniu od styropianu ma również lepszy współczynnik λ.

Niestety, rzeczywisty efekt zależeć będzie od jakości robót budowlanych, wilgotności materiałów wchodzących w skład przegrody i projektu architektonicznego minimalizującego zagrożenie pojawienia się mostków termicznych (czyli miejsc w przegrodzie, w których występująznacznie większe straty ciepła, niż na pozostałej jej powierzchni). Należy zadbać o staranne zaprojektowanie i wykonanie ściany, aby nie dopuścić do powstania mostków termicznych. Firma Domikon wykonuje domy w fabryce co gwarantuje optymalny i najdokładniejszy proces budowy domu.

 

 

Dom energooszczędny wymaga zastosowania przeszkleń o podwyższonych parametrach termicznych – powinny one cechować się współczynnikiem przenikania ciepła na poziomie
U = 0,8 W/m2K. Obecnie na rynku dostępne są okna zbudowane z dwóch lub trzech fabrycznie sklejonych ze sobą szyb, przy czym kilkucentymetrowa przestrzeń między szybami jest wypełniona gazem szlachetnym.

Dobór nowatorskich rozwiązań sprawia, że następuje ograniczenie niekorzystnego wpływu budynków energooszczędnych na środowisko, bo nie ingerują one w naturę. Domy tego typu powoli stają się standardem budowniczym na Zachodzie. Zdecydowanie warto je rozważyć – inwestując w energooszczędność nie tylko przyczyniamy się do ochrony środowiska, ale także dbamy o własny portfel – dom energooszczędny jest bowiem budynkiem, który oszczędza za nas samych.

 

 

 

Wybierz Domy Domikon

unikalna konstrukcja i ennergooszczędne rozwiązania